Regulamin świadczenia usług sklepu Apipolwax.pl

 

§ 1

Apipolwax.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Leszek Lubieniecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Api-Wax Leszek Lubieniecki z siedzibą w Rymanowie przy ul. Osiedle 44 38-480, NIP 6841245424. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Apipolwax.pl.

§ 2

Apipolwax.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać produkty do pielęgnacji mebli, skór i kamienia na bazie naturalnego wosku pszczelego. 

§ 3

1.      Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Apipolwax.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.      Serwis działa z aktualnymi wersjami popularnych przeglądarek internetowych min. Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej.

§ 4

1.      Zamówienie można składać drogą telefoniczną lub drogą mailową. Dane kontaktowe umieszczono na stronie sklepu.

2.      Zamówienie dokonywane jest przez podanie nazwy towaru, ilości oraz uzgodnienie formy dostawy.

3.      Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wynikającą z cennika uzgodnionego przewoźnika.

4.      Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

5.      Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty. Płatności należy dokonywać na konto:

 PKO BP 61-1020-2964-0000-6102-0055-4626

§ 5

1.      Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2.      W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Apipolwax.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 

§ 6

1.      W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2.      Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Apipolwax.pl, który pokrywa związane z tym koszty.

3.      Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem.

4.      W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Apipolwax.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.